Pla de contingència per a víctimes de violència masclista


Els Mossos d’Esquadra activen un pla de contingència per garantir la seguretat de víctimes de violència masclista, i el Ministeri d’Igualtat ha publicat una guia d’actuació per a dones que estiguin en situació de violència masclista dins del domicili, derivada de l’estat d’alarma per COVID 19.

https://mossos.gencat.cat/ca/temes/dones/violenciamasclistadomestica_coronavirus/#bloc5

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383628/mossos-esquadra-activen-pla-contingencia-garantir-seguretat-victimes-violencia-masclista-domestica

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf


Violències Sexuals i Drets. Discursos i pràctiques en l’abordatge


XV Jornades sobre la Interrelació Violències Masclistes i VIH

Barcelona, divendres 7 de febrer de 2020

Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya 10, Barcelona)

Inscripció abans del 31 de gener https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRWI8qbzElB7XysUz4NZEuygs5lwm4U2-Leb2IHFrkovnqUA/viewform


Campanyes institucionals contra la violència masclista


Podeu accedir a les campanyes contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

“Ni agressor, ni còmplice. Atura les violències masclistes” és el lema de la campanya que endega la Generalitat de Catalunya amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones (dia 25 de novembre). La campanya reforça els missatges adreçats als agressors, situant el focus de la solució de les violències masclistes en la seva responsabilitat i no en les dones que les pateixen. També apel·la a la no complicitat de l’entorn amb els agressors i promou l’avenç en la identificació de diferents situacions de violències masclistes.

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/campanya-ni-agressor-ni-complice.-atura-la-violencia-masclista-25n-2019/

#ElPresentésFeminista és el lema de la campanya que endega l’Ajuntament de Barcelona enguany, posant sobre la taula la necessitat de sumar esforços pel que fa a posar fi a les violències masclistes, i que s’adreça als homes, amb el convenciment que només construint nous models de masculinitat es pot gaudir amb plenitud del present feminista.

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca


25 de novembre Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones


Existeixen senyals d’alerta per a identificar si estàs vivint una situació de violència masclista. Aquí tens una sèrie d’indicatius per a detectar-la i que et mostraran quin grau de violència estàs patint.

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/detectar-la-violencia-masclista/com-saber-si-pateixes-violencia-masclista