• Inici
  • Avís legal i política de privacitat

La bellesa de l’Univers no és només la unitat en la varietat sinó també la diversitat en la unitat.

UMBERTO ECO

Avís legal i política de privacitat

CONDICIONS D’US

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci d’Educació de Barcelona o de tercers que hagin autoritzat a aquest l’ús d’aquests continguts.

  • Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
  • només està autoritzat l’ús personal no comercial.
  • no està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • la informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.
  • el Consorci d’Educació de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no en siguin dependents.
  • el Consorci d’Educació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • en cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Política de protecció de dades

Les dades de caràcter personal que el Consorci d’Educació de Barcelona sol·liciti als usuaris i usuàries per a la tramitació de les sol·licituds presentades s’integraran en els seus fitxers informatitzats, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

El Consorci d’Educació de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixen la seguretat de les dades esmentades.

Per tal d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD, les persones interessades es poden adreçar al Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona, 6, de Barcelona.

UNEIX-TE AL PROGRAMA

Registra’t per accedir a les propostes educatives.

Registra’t!

Registra’t per accedir a les propostes educatives del programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat. Omple el formulari i valorarem la teva sol·licitud.

ENTRAR