• Inici
  • Pla de contingència per a víctimes de violència masclista

Pla de contingència per a víctimes de violència masclistaEls Mossos d’Esquadra activen un pla de contingència per garantir la seguretat de víctimes de violència masclista, i el Ministeri d’Igualtat ha publicat una guia d’actuació per a dones que estiguin en situació de violència masclista dins del domicili, derivada de l’estat d’alarma per COVID 19.

https://mossos.gencat.cat/ca/temes/dones/violenciamasclistadomestica_coronavirus/#bloc5

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383628/mossos-esquadra-activen-pla-contingencia-garantir-seguretat-victimes-violencia-masclista-domestica

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf

confinament | masclisme | violència |

Diversitat d'origen, cultural i religiosa

Veure més

Diversitat afectiva sexual i de gènere

Veure més

Diversitat funcional

Veure més