Curs Anual de Drets Humans 2020 “La no discriminació des de la perspectiva interseccional”


Des de la interseccionalitat s’abordarà la protecció internacional dels drets humans, el sistema de drets fonamentals i àmbits específics de protecció com l’educació, el treball, la seguretat vital, la ciutat …

https://twitter.com/institut_IDHC

https://www.idhc.org/ca/formacio/38e-curs-anual-de-drets-humans-2020.php