Audiència Pública a les noies i els nois


Comença la quinzena edició de l’Audiència Pública a les noies i els nois de Barcelona, una iniciativa que se celebra cada curs acadèmic i que anima els escolars d’entre 11 i 17 anys a participar en el govern de la ciutat. Amb el lema “Educant per a la igualtat”, aquest curs treballaran propostes per afavorir una educació lliure de discriminació.

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/millorar-leducacio-per-a-la-igualtat-el-nou-repte-de-laudiencia-publica-a-les-noies-i-els-nois_884563